1
 

... LINKS...

 


Enkele interessante links

   

Belgie

Vlaanderen

Gent

Gentbrugge

Staatsblad

FAVV


FOD Financien

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie


Belastingen in België

Sociale zekerheid

Dienstencheques Vlaanderen

Nationale bank

 

www.belgie.be

www.vlaanderen.be

www.gent.be

www.gentbrugge.be

www.ejustice.just.fgov.be

www.afsca.be

https://financien.belgium.be/nl

https://economie.fgov.be/nl/

https://www.belgium.be/nl/belastingen

www.socialcecurity.be

http://www.dienstencheques-vlaanderen.be

https://www.nbb.be/nl

 
   

VABF

KVABB

BIBF

 
   

Omrekening vreemde valuta's

Controle Belgische BTW nummes

Controle buitenlandse BTW nummers

Belastingsaangifte

Huurcalculator

Index consumptieprijzen

Belgische notarissen

Confederatie Bouw

Premiezoeker

Postnummers

Gouden gids

1207

KAA Gent

LineNote


home-info-news-contact-links