1
 

... LINKS...

 


Enkele interessante links

   

Belgie

Vlaanderen

Gent

Gentbrugge

Staatsblad

Eetwareninspectie

Ministerie van Financien

Ministerie van Middenstand

Federale belastingsadmin.

Sociale zekerheid

Dienstencheques

Nationale bank

 

www.belgie.be

www.vlaanderen.be

www.gent.be

www.gentbrugge.be

www.ejustice.just.fgov.be

www.favv.be

www.minfin.fgov.be

www.mineco.fgov.be

www.fiscus.fgov.be

www.socialcecurity.be

www.dienstencheques.be

www.bnb.be

 

VABF

KVABB

BIBF

 

Omrekening vreemde valuta's

Controle Belgische BTW nummes

Controle buitenlandse BTW nummers

Belangrijke data

Huurcalculator

Index consumptieprijzen

Belgische notarissen

Confederatie Bouw

Premiezoeker

Postnummers

Gouden gids

1207

KAA Gent

LineNote


home-info-news-contact-links