Overheid 

Belgie

www.belgie.be

Vlaanderen

www.vlaanderen.be 

Gent

www.gent.be 

Gentbrugge

www.gentbrugge.be 

Staatsblad

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

FAVV

http://www.afsca.be/professionelen/

FOD Financien

https://financien.belgium.be/nl

FOD Economie; KMO, Middenstand en Energie

https://economie.fgov.be/nl 

Belastingen in Belgie

https://www.belgium.be/nl/belastingen

Sociale Zekerheid

www.socialsecurity.be 

Dienstencheques Vlaanderen

http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/ 

Nationale bank

https://www.nbb.be/nl

 

Beroepsfederaties

VABF

www.vabf.be

KVABB

www.kvabb.org

BIBF

www.bibf.be

 

Algemeen

Omrekening vreemde valuta's

www.oanda.com/currency/converter

Controle Belgische BTW nummers

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub

Controle buitenlandse BTW nummers

www.ec.europa.eu/taxation_customs

Belastingsaangifte

https://financien.belgium.be/nl/particulieren

Huurcalculator

https://huurcalculator.stratbel.fgov.be/nl/indicators

Index consumptieprijzen

www.plan.be

Belgische notarissen

www.notaris.be

Confederatie Bouw

www.confederatiebouw.be

Premiezoeker

www.premiezoeker.be

Postnummers

www.depost.be

Gouden Gids

www.goudengids.be

1207

www.1207.be

KAA Gent

www.kaagent.be